Trochę teorii o drukarkach atramentowych

Drukarki atramentowe

Jakość drukarki atramentowej jest tylko trochę mniejsza od jakości druku drukarek laserowych, ale wydatki finansowe są analogiczne wydatkom na drukarkę mozaikową. Te drukarki są idealne dla pracy w domu dla tego, że pracują cicho i są łatwe w obsługiwaniu, jak i dużo innych urządzeń domowych.(Po przeczytaniu tego artykułu, zalecamy, aby przeczytać brother dcp-j315w)

Zasady działania drukarki atramentowej

W drukarkach atramentowych dla formowania obrazu są wykorzystane specjalne dysze, przez które na papier podaje się atrament. Cienkie, jako włos, dysze znajdują się na głowice drukarki, gdzie jest instalowany pojemnik z płynem atramentowym, mikroczęści którego przechodzą przez dysze na materiał nośnika. Ilość dysz zależy od modeli drukarki i jego producenta. Często ich są od 16 do 64. Niektóre ostatnie modele mają znacznie więcej dysz, na przykład, głowica drukarki DeskJet 1600 ma 300 dysz dla czarnego atramentu i 416 – dla kolorowego.

Tak jak obraz symboli drukuje się z wykorzystaniem wszystkich dysz jednocześnie, w jakości parametru, który wyznacza szybkość druku, w drukarkach atramentowych jest ilość symboli na sekundę (cps), chociaż w ulotkach reklamowych szybkością druku nazywają ilość kartek, które drukują się za minutę.

Zachowanie atramentu prowadzi się w dwa sposoby:

  • głowica drukarki jest częścią patronu z atramentem, zamiana patronu z atramentem jednocześnie związana z zamiana głowicy;
  • wykorzystuje się oddzielny pojemnik, który można zdjąć i który przez system kapilar dostarcza atrament w głowicę drukarki.

Firmy-producenci realizują różne sposoby naniesienia atramentu na papier:

  • piezoelektryczna metoda;
  • metoda pęcherzyków gazowych;
  • metoda drop-on-demand.

Piezoelektryczna metoda

Dla realizacji tej metody w każdą dysze jest instalowany plaski piezokrystał, związany z diafragmą. Jak wiadomo, pod wpływem pola elektrycznego prowadzi się deformacja piezoelementu.

Przy druku piezoelement, który znajduje się w rurce ściska i odpuszcza rurkę, napełniając system kapilar atramentem. Atrament, który wyciska się, wraca w pojemnik, a atrament, który został "wyciśnięty" pozostawia na papierze kropkę. Takie urządzenia produkują kompanii Epson, Brother i inne.

Metoda pęcherzyków gazowych

Drugi sposób bazuje się na termicznej metodzie i bardziej wiadomy jako Bubblejet (pompowane pęcherzyki). Przy wykorzystaniu tej metody każda dysza jest wyposażona w element nagrzewający, który przy przepuszczaniu przez niego toku za kilka mikrosekund nagrzewa się do temperatury około 500°С. Pęcherzyki gazowe, które zjawiają się przy nagłym nagrzewaniu (bubbles) starają się wypchać przez otwór wyjściowy potrzebną porcję (kroplę) płynu atramentowego, która przenosi się na papier. Przy odłączeniu toku element nagrzewający ochładza się, pęcherzyk pary zmniejsza się i przez otwór wejściowy wciąga się nowa Dzięki temu, że w mechanizmach druku, realizowanych z wykorzystaniem metody pęcherzyków gazowych, są mniej konstruktywnych elementów, takie drukarki są bardziej wytrwale w prace i okres ich eksploatacji jest dłuższy. Oprócz tego, wykorzystanie danej technologii pozwala otrzymać największą rozdzielczość drukarki. Mając wysoką jakość przy przedstawieniu detali, podana metoda ma wady przy druku obszarów ciągłego zapełnienia: oni są niewyraźne. Wykorzystanie metody pęcherzyków gazowych jest dobre przy druku wykresów, histogramów i t. p., wtedy jak druk półtonowych obrazów jest lepszy przy wykorzystaniu metody drop-on-demand.

Metoda drop-on-demand

Trzecia metoda rozrobiona firmą Hewlett-Packard, nazywa się metodą drop-on-demand. Tak samo jak i przy metodzie pęcherzyków gazowych dla podawania atramentu z pojemnika na papier wykorzystuje się nagrzewający element. Ale na dodatek używa się specjalny mechanizm.

Technologia drop-on-demand zawiera szybsze wyrzucanie atramentu, co pozwala znacznie zwiększyć jakość i szybkość druku. Kolory w takim przypadku wyglądają bardziej kontrastowo.

Kolorowe drukarki atramantowe

To, że drukarki atramentowe mogą stwarzać obrazy kolorowe spowodowało ich szerokie rozprzestrzenianie. Druk kolorowy przy pomocy drukarek igłowych nie daje potrzebnej jakości. Wykorzystanie dla tego celu innych rodzajów drukarek, laserowych albo termicznych, dla wielu ludzi jest za drogie. Ale wykorzystanie atramentu różnych kolorów jest tanią i jakościową alternatywą.

Zazwyczaj wydruk kolorowy formuje się przy druku nakładaniem jeden na inny obrazów wypełnionych w trzech bezowych kolorach typografowych: błękitnym (cyan), purpurowym (magenta) i żółtym (yellow). Chociaż, teoretycznie, nakładanie tych trzech kolorów 100%-wego nasycenia musi dawać czarny kolor jako rezultat, w praktyce w większości wypadków otrzymujemy szary albo brązowy. Dla tego jako czwarty bazowy kolor dodają jeszcze i czarny (black). Taki model kolorowy nazywają, jak już było zaznaczone, CMYK.

Po to w nowych modelach drukarek atramentowych wykorzystują nie trzy, a cztery patrony kolorowe dla stworzenia koloru (dodatkowy patron z atramentem czarnego koloru). Dzięki temu zjawiła się możliwość szerokiego wykorzystania takich drukarek dla zwykłego druku tekstów i czarnobiałych obrazów graficznych z jednoczesnym oszczędzeniem atramentu kolorowego. 

Osobliwości pracy drukarki atramentowej

Dźwięk

W przeciwieństwie do drukarek igłowe, które są mechaniczne, drukarki atramentowe pracują cicho. Tylko silnik, który operuje głowicę drukarki trochę brzęczy. Poziom dźwięku drukarki atramentowe jest około 40 dB, co na 15 dB mniej, niż mają drukarki igłowe.

Szybkość druku

Szybkość druku drukarki atramentowej, jak i drukarki igłowej zależy od jakości wydruku. Przy druku na czarno (Draft Mode) drukarka atramentowa znacznie wyprzedza igłową. Przy druku ze zwiększoną jakością (L•) szybkość druku jest znaczniej mniejsza. Szybkość druku drukarki atramentowej w średnim jest od 150 do 200 cps, co odpowiada 3-4 kartkom na minutę. Druk kolorowy prowadzi się trochę dłużej. Ostatnie współczesne modele są szybkimi i przeznaczonymi dla pracy w sieci. Na przykład, drukarki HP DeskJet 1600C i HP DeskJet 1600СМ mogą drukować do 8-9 kartek na minutę.

Czcionka i jakość druku

Ostatnia przewaga drukarki atramentowej w porównaniu z igłowymi przejawia się w druku czcionki. Dla modeli z wielką ilością dysz charakternie otrzymanie jakości drukarki laserowej. Wielkie znaczenie mają jakość i grubość papieru. Dla otrzymania wysokojakościowego wydruku jest rekomendowane wykorzystanie papieru specjalnego, który szybko wchłania atrament (extra-adsorbent paper).

Jak byś co, można zrezygnować z papieru specjalnego, który proponują różne producenci. Drukarka atramentowa drukuje na papierze grubością od 60 do 135 g/m2. Dobrze pokazał siebie papier dla kopiarek, grubość którego jest 80 g/m2.

Dla zmniejszenia strat w jakości druku, związanych z rozciekaniem atramentu, są różne techniczne możliwości. Na przykład, w modelach PaintJet XL 300 i DeskJet 1200С, które produkuje firma Hewlett-Packard, dla wysychania atramentu wykorzystuje się podgrzewanie papieru.

Rozdzielczość drukarek atramentowych przy druku grafiki jest od 300x300 do 600x600 dpi. Niektóre modele, na przykład, Canon BJC-70, przy druku czarnym z wygładzaniem mają rozdzielczość 720x360 dpi.

Obróbka papieru

Drukarka atramentowa nie może wykorzystywać papier w rulonie. Praca z takim papierem jeszcze jest strefą pracy drukarek igłowych. Kilka kopii na drukarce atramentowej można otrzymać tylko przy pomocy wielokrotnego druku.

Głowica drukarki

Główną wadą drukarki atramentowej jest poważne zagrożenie zasychania atramentu wewnątrz dyszy. W takim wypadku, niestety, pomoże tylko jedno – zamiana głowicy drukującej (co jest jeszcze większą utratą, jeżeli pojemnik z atramentem jest wmontowany bezpośrednio w nią).

Niektóre rodzaje drukarek nie można odłączać od zasilania w ciągu druku, bo w tym wypadku głowica drukująca nie dojedzie do pozycji końcowej, co będzie sprzyjało szybszemu wysychaniu atramentu w dyszach. Większość drukarek mają tak zwany reżym parkowania, w którym głowica drukująca wraca w początkową pozycje wewnątrz drukarki, co zapobiega wysychaniu atramentu. Niektóre drukarki atramentowe mają funkcje czyszczenia dysz. Dla tego, żeby włączyć tą funkcje, trzeba na panelu drukarki nacisnąć potrzebny przycisk.

Aby poprawić jakość naszych usług, korzystamy z plików cookies. Więcej o cookies dowiesz się tutaj