System kontroli jakości w firmie INKSYSTEM

Jakość produkcji - to jest główny wskaźnik niezawodności i wartości firmy. Ponieważ konsumenci mają prawo do dostępu informacji o produkcji, którą oni wybierają, firma INKSYSTEM ma na celu wspieranie realizacji tego prawa, więc publikuje informacje na temat systemu kontroli jakości, który został niedawno wprowadzony do praktyki firmy. Po pierwsze, należy zauważyć, że system kontroli firmy INKSYSTEM znacznie różni się od działów kontroli jakości lub działu komisji kontroli jakości. Problem polega na tym, że ostatnie dwie struktury dość często przystępują do pracy już po tym, jak pojawił się problem. Główny wskaźnik naszego systemu kontroli jakości polega na tym, że kontrola jest stała: na poziomie produkcji, sprzedaży i kontroli jakości po sprzedaży.(Po przeczytaniu tego artykułu, zalecamy, aby przeczytać drukarka brother dcp j315w)

To będzie interesujące dowiedzieć się, że system działa na zasadzie cyklu Edwarda Deminga. Ten cykl nazywa się „Plan-Działanie-Sprawdzanie-Korekta” i ważne jest to, że zasada ta przyczyniła się do cudu gospodarczego w Japonii, a tym samym potwierdziła swoją skuteczność. W związku z tym cykl PDCA zyskał popularność na całym świecie. Co to jest za zasada? W istocie, system dzieli biznes-proces firmy na cztery etapy:

1. Planowanie. W czasie tego etapu firma określa możliwości, analizuje cały proces, poczynając od koncepcji projektu do produktu finalnego. W końcowej fazie zaczyna się planowanie najlepszego sposobu wykonania podjętych decyzji.

2. Działanie. To faza wprowadzenia wyrobionych decyzji i produkcja końcowego produktu. Poza tym, krok Działanie zawiera w sobie dodatkową fazę zbierania informacji.

3. Sprawdzenie. Podczas tego etapu specjalna grupa ludzi studiuje i analizuje zebraną informację i porównuje do prognozowanych wyników. Następnie śledzą dowolne odchylenia; grupa ludzi planuje szereg działań po to, żeby wyniki odpowiadały planowi albo też polepszają sam plan.

4. Korekta. Ten krok jest niezbędny dla działań korygujących. W tej fazie opracowywane są propozycje według planu przyszłego rozwoju.

Potem, jak cykl jest skończony, można albo potwierdzić efektywność opracowanego planu, albo znaleźć możliwe odchylenia, znaleźć ich przyczynę, usunąć je i wrócić do dopracowanego planu.

Teraz jesteście już zapozni z podstawową zasadą firmy, której istotę można sprowadzić do stałego monitorowania i poprawy, więc przejdźmy do procesu kontroli.

Jakość jest sprawdzana w trzech głównych obszarach:

1.Jakość produkcji

2. Jakość obsługi klienta

3.Jakość kwalifikacji pracowników

Jakość produkcji

Firma prowadzi kontrolę produkcji podczas produkowania tak jak jej dowozu do magazynu. Wszystkie fabryki pracują zgodnie ze standardami jakości, które obejmują wybór materiału, kontrole procesu produkcji, kontrole opakowań, etykiet i wyglądu wewnętsznego produktów. Ponadto, cała produkcja jest testowana. Podczas tych testów, każde urządzenie jest podłączone do drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, w taki sposób weryfikuje się działanie i kompatybilność z modelem lub produktem, dla których ta jednostka została zaprojektowana. Po przeprowadzeniu testów, każdy produkt poddawany jest oględzinom, a następnie pakowany.

Kolejnym etapem jest to, że po przybyciu do magazynów firmy towary przechodzą rzetelny przegład. To badanie jest przeprowadzane przez specjalną grupe ludzi i powinno zostać zakończone w ciągu 1 dnia. Powyższa grupa składa się z zarządcy technicznego wsparcia dla konsumentów, dwóch inżynierów obsługi, hurtownika i magazyniera. Są oni zobowiązani do 100% kontroli produkcji i selektywnie badają 10% wyrobów. Wizualne oględziny polegają na tym, że wykonuje się przegląd taśmy komputerowej na obecność pęknięć czy obrażeń, oraz czy nie ma oznak utlenienia na czipach. Jeśli serwisanci znajdą jakiekolwiek uszkodzenia, ślady oksydacji lub inne rozbieżności, produkt zostaje odrzucony z tej partii. Równolegle do procesu oględzin wykonuje się losowe testowanie produktów. Serwisanci podłączają wymienne wkłady i CISS do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, a następnie wykonują wydruk testowy. Jeśli znajduje się produkt, który jest uszkodzony, ilość produktów do testowania wzrasta do 30%, a jeśli znajdą jeszcze inny uszkodzony produkt, w takim razie ponownie bada się całą partia. Cała produkcja, która nie spełnia wymagań, zostaje wysyłana z powrotem do fabryki na ponowne przetworzanie, jeśli stopnień wady jest wysoki i nie udało się rozwiązać problemu. Interesujące jest to, że cała produkcja jest poddawaną tej samej procedurze, zanim zostanie wysłana z magazynu. Jakość obsługi technicznej klienta

Firma sprawdza pracę call-centr, front i back biura.

Weryfikacja zawsze odbywa się w ten sam sposób: sprawdzanie połączeń przychodzących, dostawy, fakturowania oraz analizowanie opinii. Istnieje specjalna grupa ludzi, której członkowie są nazywani "mystery shopping". Są zobowiązani do wykonywania połączeń i zakupów testowych w celu monitorowania kompetencji pracowników call-center. Oprócz ciągłego monitoringu firma regularnie prowadzi szkolenia dla pracowników. Eksperci w procesie biznesowym, stworzyli zestaw dokumentów, który koordynuje pracę personelu. Wszyscy pracownicy mają dostęp do biblioteki online, stworzonej i aktualizowanej przez pracowników i ekspertów zewnętrznych.

Firma posiada oddział, który zbiera opinie, analizy i komentarze, pozostawione wiadomości na stronie internetowej, na forach dyskusyjnych. Oddział ten również udziela odpowiedzi na przychodzące wiadomości e-mail oraz telefoniczne informacje zwrotne.

Jakość kwalifikacji pracowników

Każdy nowy pracownik jest traktowany jako stażysta i musi odbyć dodatkowe szkolenie w ciągu około 2 miesięcy przed przystąpieniem do zaliczenia w sztab firmy. Podczas okresu próbnego, stażysta otrzymuje porady od pracowników wyższego szczebla, kierowników oraz specjalistów zewnętrznych. Firma opracowała korporacyjną bibliotekę – „baza wiedzy”, w której są wszystkie niezbędne informacje na temat wymaganych umiejętności, metod pracy i procesów biznesowych. Ponadto, wszyscy pracownicy mają dostęp do biblioteki w trybie offline.

Jak widać, system kontroli jakości obejmuje wszystkie obszary firmy i pomaga zmniejszyć prawdopodobieństwo niezgodności produktu do minimum. Dziękujemy za uwagi na temat systemu kontroli jakości, potrzebne nam twoje zdanie, aby nasza produkcja i poziom usług był jeszcze lepszy. Prosimy zostawić swój komentarz.

Aby poprawić jakość naszych usług, korzystamy z plików cookies. Więcej o cookies dowiesz się tutaj