Pomnik Steve’a Jobsa w Odessie

W Odessie (Ukraina) 5 października został postawiony pomnik Steve’a Jobsa na część pierwszej rocznicy jego śmierci. Idea tego pomnika powstała u studentów Odeskiej Państwowej Akademii Jakości I Przepisów Technicznych, i została zatwierdzona przez Urząd Miasta Odessy. Twórcą tej konstrukcji, wykonanej z części komputerów, gwoździ, śrub i podobnych przedmiotów zgromadzonych przez wolontariuszy i samego autora, został Cyril Maksymenko. Konstrukcja jest około dwóch metrów wysokości i waży ponad 300 kg. Pomnik jest wykonany w kształcie dłoni z wciętym w środku logo firmy Apple, i w nocy jest podświetlany biało- niebieskimi lamkami. Organizatorzy projektu twierdzą, że jest to pierwzy pomnik „ojca” Apple Inc. na teritorium Wspolnoty Niepodległych Państw.(Po przeczytaniu tego artykułu, zalecamy, aby przeczytać dcp j315w)